Học bổng toàn phần bậc tiến sĩ tại Đức, 2017

0
13

12 suất học bổng toàn phần bậc tiến sĩ tại Đức, 2017 do trường Cao học Cologne chuyên nghiên cứu sự lão hóa trao cho các sinh viên ưu tú mong muốn học bằng Tiến sĩ trong lĩnh vực lão hóa và các bệnh tuổi già.

Trường Cao học Cologne chuyên nghiên cứu sự lão hóa có môi trường nghiên cứu mạnh và chương trình huấn luyện nghiêm ngặt để đáp ứng được thách thức này.
Trường Cao học Cologne chuyên nghiên cứu sự lão hóa (CGA)ở Đức là liên doanh giữa Đại học Cologne – Nhóm đơn vị nghiên cứu các triệu chứng stress trong các chứng bệnh tuổi già (CECAD), Bệnh viện Đại học Cologne, Viện Max Planck nghiên cứu sinh học lão hóa, Viện Max Planck nghiên cứu trao đổi chất và Trung tâm Châu Âu học Nâng cao và Nghiên cứu.